Zarząd

 

Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 27.03.2022

 

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca
Aneta Chrystoph
V-ce Przewodniczący ds. Organizacyjnych
Barbara Sroka
V-ce Przewodnicząca ds. Hodowlanych
Jolanta Gajda
Sekretarz
Aleksandra Cogiel
Skarbnik
Stanisław Sikora
Członek Zarządu
Janusz Kawiorski
Członek Zarządu
Marta Fryc

Członkowie rezerwowi:
Izabela Gołąb, Marta Gromadzka

 

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Bogdan Koper
Sekretarz
Patrycja Partyka
Członek
Romuald Cogiel

Rezerwowi:
Rafał Koziełł, Andrzej Solga

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Mariusz Stefanek -Przewodniczący
Bożena Koper – Z-ca
Mirosław Sroka
Joanna Maksymiuk
Sylwia Warczak

Rezerwowi:
Katarzyna Ratuszny, Beata Wężowska-Stasica

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Klaudia Schrader

 

 

 

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Janusz Kawiorski
Marta Fryc
Waldemar Cichoń

 

 

 

Sędziowie

Ryszard Broll
Katarzyna Boryczko-Romankiewicz
Wieslaw Boryczko
Justyna Jezienicka
Andrzej Kot