Zgodnie z obowiązującym regulaminem, uprzejmie prosimy o zapłacenie 
składki członkowskiej za rok 2016 do dnia 31.01.2017 r. Statutowym 
skutkiem nieopłacenia składki w ww. terminie jest skreślenie z listy 
członków Związku Kynologicznego w Polsce.

Składka wynosi 70zł.

Składkę można zapłacić w kasie Oddziału lub przelewem na konto bankowe:
BZ Wrocław I O/Bytom 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037

 

 

Zapraszamy na szkolenie

"Pies w transakcji sprzedaży w Polsce i za granicą.
Prawne aspekty hodowli psów rasowych zrzeszonych w ZKwP".

Prowadząca: aplikant adwokacki Agnieszka Łyp
Data: 13.01.2017 (piątek) godz.18:00
Miejsce: Biuro Oddziału Bytom, ul.Mickiewicza 13
Koszt: 50zł (członek O/Bytom), 65zł (członek innego oddziału)

Zgłoszenia mailowo: zkwp_bytom@op.pl

Program:

1. Jak psa postrzega prawo, czyli pies w prawie cywilnym – wybrane aspekty prawa cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt (art. 10 ustawy),
2. Chce prowadzić hodowle, i co dalej? Skrót informacji o warunkach prawnych prowadzenia hodowli psów rasowych zrzeszonych w ZKwP,
3. Mamy miot, czyli jak sprzedać szczeniaka – podstawowe informacje o umowie sprzedaży,
4. Pies w stosunkach zobowiązaniowych – konstrukcja umowy sprzedaży psa,
5. Czy prawo pierwokupu wystarczy aby zabezpieczyć interesy hodowcy? – omówienie zastrzeżeń umownych (prawo pierwokupu, odkupu, kara umowna),
6. Sprzedaż psa osobie niezrzeszonej w Związku Kynologicznym,
7. Rękojmia za wady istotne – czy sprzedający zawsze ponosi odpowiedzialność za wady? – wybrane aspekty prawne odpowiedzialności sprzedawcy za wady istotne, omówienie uprawnień jakie przysługują kupującemu, wskazanie w jaki sposób najlepiej jest się zabezpieczyć od odpowiedzialności za wady istotne,
8. Analiza przykładowej umowy sprzedaży,
9. Uczymy się na cudzych błędach, czyli omówienie przypadków z życia.

Informacje o osobie prowadzącej:

Osobą prowadzącą warsztaty jest Agnieszka Łyp, prawnik,członek ZKwP Oddział Będzin, współpracująca z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Wekslowego „Remitent” prowadzoną przez radcę prawnego Błażeja Sarzalskiego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz z Kancelarią Adwokacką adwokata Andrzeja Jakubowskiego z siedzibą w Katowicach. W obszarze zainteresowań prowadzącej jest prawo cywilne z wyszczególnieniem stosunków zobowiązaniowych w tym umowy sprzedaży oraz odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, prawo konsumenckie oraz prawo gospodarcze. Od 2015 r. prowadząca rozwija projekt wsparcia prawnego dla hodowli psów rasowych w Polsce, które zrzeszone są w ZKwP, poprzez prowadzenie szkoleń i wykładów dla członków ZKwP z zakresu psa w transakcjach handlowych w Polsce i za granicą.
Agnieszka Łyp prywatnie jest posiadaczem dwóch psów rasy corgi Cardigan – Metaxa z Jurajskiego Zamku oraz JRT Raravi’s (co oznacza Biały Kruk, wyjątkowy egzemplarz z łaciny) Stajnia Magia. Od 2014 roku regularnie bierze udział w zawodach agility z Metaxa. Bierze również udział w wystawach psów organizowanych przez ZKwP. Wraz ze swoimi psami bierze udział w licznych seminariach, zgrupowaniach i szkoleniach co pozwala jej na poszerzenie swojej wiedzy jak i pozwala na rozwój jej psów. W chwili obecnej jest w trakcie rejestracji przydomka hodowlanego - "Biała Vendetta".
Jako że prowadząca bierze czynny udział w „psim życiu w Polsce”, zna środowisko i jego potrzeby. Dlatego też chce ona szerzyć wiedze prawną wśród hodowców, aby ustrzec ich przed popełnianiem typowych błędów pranych i wspomóc rozwój ich hodowli. Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.

 

 


02.12.2016

 

Zapraszamy na

oddziałową Wigilię w dniu 16.12.2016.

Zapisy i więcej 
informacji u kierownika biura.


30.10.2016

 

W dniu 11.11.2016 odbędą się

egzaminy PT, IPO, BH oraz testy psychiczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3.11.2016

drogą mailową zkwp_bytom@op.pl (z zał. rodowodem psa
+ potwierdzenie opłacenia składki dla członków innych  oddziałów).

Zapraszamy na oddziałową Wigilię w dniu 16.12.2016. Zapisy i więcej 
informacji u kierownika biura.

02.08.2016

UWAGA

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
planowane na dzień 13.08.2016
z przyczyn niezależnych od organizatora
odbędą sie 17.09.2016 r.

Wszystkich uczestników przepraszamy i zapraszamy we wrześniu.


15.06.2016

 

Fotorelacja z

47 Krajowej Wystawy Psów Rasowych
21.04.2016

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt  (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w posób nie  budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów opiowania uszu i  ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione  naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę,  że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w  Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy  i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i  poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą 
przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: 
www.zkwp.pl19.02.2016

 

03.03.2016r. o godz. 18:00 w siedzibie oddziału
odbędzie się

zebranie  Komisji Hodowlanej.


04.02.2016

 

W dniu 06.03.2016 o godz. 10:00
w siedzibie ZKwP Oddział Bytom, przy  ul.Mickiewicza 13
odbędzie się

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 


Protokół z poprzedniego zebrania do wglądu u kierownika biura.

porządek obrad


08.01.2016

Jak co roku nasz oddział organizuje

RANKING ODDZIAŁOWY za 2015 rok

Wszyscy wystawcy chcący wziąć udział w rankingu,
proszeni są o złożenie kart ocen do końca stycznia u kierownika biura.

 

 

W dniu 31 stycznia 2016r. mija ostateczny termin opłacenia
składki członkowskiej za rok 2015.
Brak składki jest podstawą do skreślenia z listy członkow ZKwP.


oddział czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-19.00

e-mail

(32) 389-43-99

design by IMAGE DREAMS