Zarząd Oddziału w Bytomiu
zwołuje na dzień 25.03.2018 r. o godzinie 10.00

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

które odbędzie się w siedzibie oddzialu ul.Mickiewicza 13 w Bytomiu


Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok.
Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami. 

Protokół z Walnego  zgromadzenia z roku 2017 do wglądu u kierownika biura.

>>> PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU >>>

 

 


Zarząd Klubu Pudla
zwoluje

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu Pudla

18.03.2018 o godz 11.00

w ZKwP Oddzial w Bytomiu, ul.Mickiewicza 13 

>>> PORZĄDEK OBRAD >>>

 

 


Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

 

 

 

 

28.11.2017


15.12.2017 o godz.19:00 odbędzie się

oddziałowe spotkanie opłatkowe. 

Szczegółowe informacje oraz zapisy u kierownika biura lub tel.692-031-390 
do 10.12.2017

 

 

30.10.2017


 

W dniu 2.11.2017 biuro oddziału będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

12.10.2017

Zapraszamy na Hubertus 2017
https://www.facebook.com/events/145151356092514/?ref=br_rs

W dniu 2.11.2017 biuro Oddziału będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

 

12.10.2017

W dniu 11.-12.11.2017
odbędą się egzaminy PT, IPO, BH oraz testy  psychiczne.
Zgłoszenia przyjmujemy do 5.11.2017

więcej na podstronie szkolenia

 

 

05.09.2017

27.09.2017 o godz.17:00 w siedzibie Oddziału odbędzie się zebranie 
Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Obecność obowiązkowa.

 

 

05.09.2017

Zapraszamy na XIII KRAJOWĄ WYSTAWĘ KLUBU PUDLA

szczegóły w zakładce >>> WYSTAWY

 

 

26.04.2017

Związek Kynologiczny Oddział w Bytomiu
zaprasza na

49 KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RASOWYCH
10.06.2017

oraz

JUBILEUSZOWĄ
50 KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RASOWYCH
11.06.2017

szczegóły na podstronie wystawy

30.01.2017

Związek Kynologiczny Oddział w Bytomiu
zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze

w dniu 5 marca o godz. 10:00

w siedzibie Oddzialu Bytom, ul.Mickiewicza 13

Na Zebranie należy zabrać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą 
składką  (składka za rok 2017 wynosi  70,00 zł ). Będzie możliwość 
opłacenia składki członkowskiej na miejscu, przed zebraniem.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Do 10 lutego przyjmujemy zgłoszenia do

RANKINGU ODDZIAŁOWEGO

Wyniki z wystaw prosimy dostarczać do oddziału osobiście lub e-mailem.

TABELA PUNKTACYJNA

 

 

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, uprzejmie prosimy o zapłacenie 
składki członkowskiej za rok 2016 do dnia 31.01.2017 r. Statutowym 
skutkiem nieopłacenia składki w w/w terminie jest skreślenie z listy 
członków Związku Kynologicznego w Polsce.

Składka wynosi 70zł.

Składkę można zapłacić w kasie Oddziału lub przelewem na konto bankowe:
BZ Wrocław I O/Bytom 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037

 

 

Zapraszamy na szkolenie

"Pies w transakcji sprzedaży w Polsce i za granicą.
Prawne aspekty hodowli psów rasowych zrzeszonych w ZKwP".

Prowadząca: aplikant adwokacki Agnieszka Łyp
Data: 13.01.2017 (piątek) godz.18:00
Miejsce: Biuro Oddziału Bytom, ul.Mickiewicza 13
Koszt: 50zł (członek O/Bytom), 65zł (członek innego oddziału)

Zgłoszenia mailowo: zkwp_bytom@op.pl

Program:

1. Jak psa postrzega prawo, czyli pies w prawie cywilnym – wybrane aspekty prawa cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt (art. 10 ustawy),
2. Chce prowadzić hodowle, i co dalej? Skrót informacji o warunkach prawnych prowadzenia hodowli psów rasowych zrzeszonych w ZKwP,
3. Mamy miot, czyli jak sprzedać szczeniaka – podstawowe informacje o umowie sprzedaży,
4. Pies w stosunkach zobowiązaniowych – konstrukcja umowy sprzedaży psa,
5. Czy prawo pierwokupu wystarczy aby zabezpieczyć interesy hodowcy? – omówienie zastrzeżeń umownych (prawo pierwokupu, odkupu, kara umowna),
6. Sprzedaż psa osobie niezrzeszonej w Związku Kynologicznym,
7. Rękojmia za wady istotne – czy sprzedający zawsze ponosi odpowiedzialność za wady? – wybrane aspekty prawne odpowiedzialności sprzedawcy za wady istotne, omówienie uprawnień jakie przysługują kupującemu, wskazanie w jaki sposób najlepiej jest się zabezpieczyć od odpowiedzialności za wady istotne,
8. Analiza przykładowej umowy sprzedaży,
9. Uczymy się na cudzych błędach, czyli omówienie przypadków z życia.

Informacje o osobie prowadzącej:

Osobą prowadzącą warsztaty jest Agnieszka Łyp, prawnik,członek ZKwP Oddział Będzin, współpracująca z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Wekslowego „Remitent” prowadzoną przez radcę prawnego Błażeja Sarzalskiego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz z Kancelarią Adwokacką adwokata Andrzeja Jakubowskiego z siedzibą w Katowicach. W obszarze zainteresowań prowadzącej jest prawo cywilne z wyszczególnieniem stosunków zobowiązaniowych w tym umowy sprzedaży oraz odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, prawo konsumenckie oraz prawo gospodarcze. Od 2015 r. prowadząca rozwija projekt wsparcia prawnego dla hodowli psów rasowych w Polsce, które zrzeszone są w ZKwP, poprzez prowadzenie szkoleń i wykładów dla członków ZKwP z zakresu psa w transakcjach handlowych w Polsce i za granicą.
Agnieszka Łyp prywatnie jest posiadaczem dwóch psów rasy corgi Cardigan – Metaxa z Jurajskiego Zamku oraz JRT Raravi’s (co oznacza Biały Kruk, wyjątkowy egzemplarz z łaciny) Stajnia Magia. Od 2014 roku regularnie bierze udział w zawodach agility z Metaxa. Bierze również udział w wystawach psów organizowanych przez ZKwP. Wraz ze swoimi psami bierze udział w licznych seminariach, zgrupowaniach i szkoleniach co pozwala jej na poszerzenie swojej wiedzy jak i pozwala na rozwój jej psów. W chwili obecnej jest w trakcie rejestracji przydomka hodowlanego - "Biała Vendetta".
Jako że prowadząca bierze czynny udział w „psim życiu w Polsce”, zna środowisko i jego potrzeby. Dlatego też chce ona szerzyć wiedze prawną wśród hodowców, aby ustrzec ich przed popełnianiem typowych błędów pranych i wspomóc rozwój ich hodowli. Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.

 

 


02.12.2016

 

Zapraszamy na

oddziałową Wigilię w dniu 16.12.2016.

Zapisy i więcej 
informacji u kierownika biura.


30.10.2016

 

W dniu 11.11.2016 odbędą się

egzaminy PT, IPO, BH oraz testy psychiczne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3.11.2016

drogą mailową zkwp_bytom@op.pl (z zał. rodowodem psa
+ potwierdzenie opłacenia składki dla członków innych  oddziałów).

Zapraszamy na oddziałową Wigilię w dniu 16.12.2016. Zapisy i więcej 
informacji u kierownika biura.

02.08.2016

UWAGA

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
planowane na dzień 13.08.2016
z przyczyn niezależnych od organizatora
odbędą sie 17.09.2016 r.

Wszystkich uczestników przepraszamy i zapraszamy we wrześniu.


15.06.2016

 

Fotorelacja z

47 Krajowej Wystawy Psów Rasowych
21.04.2016

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt  (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w posób nie  budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów opiowania uszu i  ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione  naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę,  że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w  Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy  i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i  poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą 
przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: 
www.zkwp.pl
oddział czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-19.00

e-mail

(32) 389-43-99

design by IMAGE DREAMS