Ranking Wystawowy Klubu Pudla

Zgłoszenia do rankingu prosimy przysyłać mailowo lub składać w siedzibie biura do 30.01.2020