GRUPA I

Prosimy o zgłaszanie hodowli i reproduktorów wysyłając dane na biuro@zkwpbytom.pl wraz z 1 zdjęciem w formacie .jpg nie większym niż 500×500 pikseli.

Informacje o hodowlach i reproduktorach zostaną umieszczone na www Oddziału po weryfikacji danych. Na stronie Oddziału zostaną umieszczone tylko ogłoszenia nadesłane przez naszych Członków. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych. Dane będą publikowane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, później należy zgłoszenie odnowić. Warunkiem umieszczenia wpisu jest aktualne członkostwo w ZKwP Bytom.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji powyższej usługi,
zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144,
poz. 1204 z późniejszymi zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą w Warszawie, w tym ZKwP O/Bytom.
3. Wysłanie zgłoszenia z danymi hodowli i/lub reproduktora oraz zdjęcia celem umieszczenia reklamy na www Oddziału jest dobrowolna.
4. Zgłaszający jest zobowiązany do podania w mailu prawdziwych danych, jak też ich aktualizacji.

Spis hodowli zarejestrowanych w ZKwP O/Bytom, które hodują rasy z grupy I FCI

Hodowle ras gr. I FCI zarejestrowane w ZKwP Bytom

HODOWANE RASYNAZWA HODOWLIKONTAKTOPIS/LINK
Owczarek Niemiecki Krótkowłosy
Owczarek Niemiecki Długowłosy
Caneangelo FCIMariola R., Dąbrowa Górnicza
caneangelo.pl
Owczarek SzetlandzkiActive TeamZabrze woj.Śląskie
Natalia Maziarz-Hłond

email : activeteam@o2.pl

tel. (0048) 737 173 020