zawieszenie współpracy z Rosyjską Federacją Kynologiczną

Stanowisko Związku Kynologicznego w Polsce zgodnie z uchwałami i zarządzeniami Zarządu Głównego ZKwP

więcej aktualnych informacji na stronie FCI

  1. w sprawie UKU

W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union (UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej:

  1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.
  2. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
  3. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU. Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
  4. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
  5. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
  6. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI:

http://www.fci.be/en/Important-communication-for-the-attention-of-Ukrainian-breeders-3671.html

POMOC UKRAIŃSKIM KYNOLOGOM

Związek Kynologiczny w Polsce (zkwp.pl) (data publikacji 28.02.2022)

W związku z agresją Rosji na suwerenne państwo ukraińskie wyrażamy solidarność z jego narodem.
Związek Kynologiczny w Polsce podjął decyzję o całkowitym zawieszeniu współpracy z Rosyjską Federacją Kynologiczną.
Dotyczy to między innymi zapraszania sędziów należących do RKF na imprezy kynologiczne organizowane przez ZKwP, a także przyjmowania na nie uczestników będących członkami RKF.
Kierujemy także apel do FCI o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu Głównego ZKwP
Leszek Salamon

(data publikacji 2022-02-28) Związek Kynologiczny w Polsce (zkwp.pl)

Związek Kynologiczny w Polsce przeznaczył kwotę 100.000 złotych na pomoc ukraińskim kynologom i ich psom.
Zarząd Główny zakupi najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, środki higieny oraz karmę i akcesoria dla psów. Koordynatorem akcji z ramienia Zarządu Głównego jest Pan Waldemar Federak.
Dary przewiezione zostaną na Ukrainę w tym tygodniu.

W imieniu Zarządu Głównego ZKwP
Przewodniczący – Leszek Salamon

img

2. w sprawie RKF

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO z 2022-03-09 w sprawie RKF

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022 r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji (RKF) i z Białorusi (BCU):
– ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji (RKF) dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022 r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
– ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi (BCU) dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022 r. i umowy zawartej do tego dnia.

2. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
– ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022 r.  (dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym).

3. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
– ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce (po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy) przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022 r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022 r.

4. Wystawiania Championatów (Polski, Młodzieżowych, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
– wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022 r. i z Białorusi po 7 marca 2022 r. nie zostaną zrealizowane.
– wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022 r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej (UKU) Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. Hodowlanych

MISTRZOSTWA ŚWIATA AGILITY FCI 2022

2022-02-25

Komitet Generalny FCI informuje Członków i Partnerów Kontraktowych, że z powodu zaistniałych zdarzeń na obszarze rosyjsko-ukraińskim, w porozumieniu z Komisją Agility FCI, podjęto decyzję o odwołaniu Mistrzostw Świata Agility FCI, które zostały zaplanowane we wrześniu tego roku w Moskwie.

Dalsze informacje dotyczące tego, gdzie i kiedy odbędą się Mistrzostwa Świata Agility FCI 2022, zostaną podane w późniejszym terminie.
Bezpieczeństwo uczestników jest dla FCI najwyższym priorytetem.

Z poważaniem
Yves De Clercq – Dyrektor Wykonawczy FCI