ZAKOŃCZENIE POROZUMIENA MIĘDZY FCI I Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV)

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie FCI obowiązujące od 10.05.2018r. 

 ZAKOŃCZENIE POROZUMIENA MIĘDZY FCI I Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV)

 

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Generalnego FCI w 2017 roku dotyczącą zakończenia porozumienia podpisanego między FCI i Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV) w dniu 18 kwietnia 2013, Komitet Generalny FCI informuje organizacje członków FCI oraz stowarzyszeń partnerskich co następuje: 

Porozumienie zostaje oficjalnie zakończone dnia 10 maja 2018. 

  1. Rodowód żadnego owczarka niemieckiego (ON) wydany po 10 maja 2018 nie może równocześnie być oznakowany logo FCI oraz WUSV. Tylko organizacje członkowie FCI oraz stowarzyszenia partnerskie i kluby rasy ON organizacji członków FCI oraz stowarzyszeń partnerskich są upoważnione do używania logo FCI.

      2.  Od 10 maja 2018 tylko sędziowie umieszczeni na liście sędziów organizacji członków FCI oraz stowarzyszeń partnerskich mogą sędziować na wydarzeniach organizowanych przez  organizacje członków FCI oraz stowarzyszeń partnerskich i ich stowarzyszonych klubów.

      3.  Od 10 maja 2018 sędziowie umieszczeni na liście sędziów organizacji członków FCI oraz stowarzyszeń partnerskich są upoważnieni do sędziowania na imprezach organizowanych przez  organizacje członków WUSV pod warunkiem, że organizujący lokalny klub jest stowarzyszony z członkiem FCI/partnerem stowarzyszonym. Muszą oni otrzymać wcześniej pozwolenie swojej krajowej organizacji kynologicznej.

      4. Od 10 maja 2018 roku sędziowie umieszczeni na liście organizacji członków FCI oraz stowarzyszeń partnerskich nie mogą sędziować na wydarzeniach organizowanych przez członków WUSV którzy nie są stowarzyszeni z narodową organizacją członkowską FCI/partnerem stowarzyszonym kraju organizującego.

      5.  Uprawnienia sędziowskie WUSV dla sędziów umieszczonych na liście organizacji członków FCI/partnerów stowarzyszonych nie są konieczne. Dotyczy to wydarzeń organizowanych przez organizacje członków FCI/stowarzyszeń partnerskich i ich stowarzyszonych klubów. Jedyne uprawnienia jakie są konieczne to te, które zostały nadane przez organizację – członka FCI/stowarzyszonego partnera dla przedmiotowego sędziego.

 

       Pozdrawiam

 

Dorota Witkowska

Przewodnicząca GKH ZKwP 

           

              LOGO ZKwP (004)