Ranking za 2019

ZGŁOSZENIA
Celem zgłoszenia psa do rankingu należy wysłać jego dane: IMIĘ Przydomek, nazwisko właściciela, kontakt do właściciela e-mail lub tel. oraz kopię kart ocen, certyfikatów i dyplomów na adres
biuro@zkwpbytom.pl  lub przekazać zgłoszenie z dokumentami do biura Oddziału do 31.01.2020.

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 2019

ZKwP Oddział Bytom

 1. Organizatorem rankingu jest Zarząd Oddziału ZKwP w Bytomiu. Zarząd Oddziału ZKwP w Bytomiu powołuje Komisję Rankingową, która zajmuje się zbieraniem zgłoszeń, podliczeniem punktacji oraz przedstawieniem wyników rankingu.
 2. Ranking dotyczy osiągnięć psów i suk zarejestrowanych w ZKwP O/Bytom na wystawach, konkursach pracy oraz egzaminach i zawodach. Celem rankingu jest promowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych oraz wyróżnienie członków Oddziału, którzy poprzez aktywny udział w wystawach i konkursach reklamują psa rasowego i nasz Oddział.
 3. Uczestnictwo w rankingu jest dobrowolne.
 4. Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 5. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział w Bytomiu, których właściciele mają opłacone składki za rok bieżący.
 6. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie przez psy i suki z minimum 3 wystaw w danym sezonie ocen doskonałych z lokatą 1, lub w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących i lokat 1. Nie dotyczy konkurencji „Pies Sportowy”, w której bierze się pod uwagę walory użytkowe i sportowe psa, a nie jego eksterier.
 7. Do rankingu wliczane są wyniki z imprez kynologicznych w Polsce i za granicą organizowanych przez organizacje należące do FCI.
 8. Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia w biurze oddziału lub przesłania mailem na adres: biuro@zkwpbytom.pl zestawienia osiągnięć (kopii kart ocen, dyplomów, certyfikatów i zgłoszenia) do końca stycznia 2020. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie (z możliwością przedłużenia  terminu przez organizatora).
 9. Kategorie/konkurencje rankingu:
  1. Najlepsze SZCZENIĘ ZKwP Oddziału Bytom – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt.
  1. Najlepszy JUNIOR ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży i młodzików.
  1. Najlepszy DOROSŁY PIES ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy startujące w klasie pośredniej, otwartej, championów, użytkowej i juniorów (klasa juniorów dot. owczarków niemieckich).
  1. Najlepsza DOROSŁA SUKA ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą suki startujące w klasie pośredniej, otwartej, championów, użytkowej i juniorów (klasa juniorów dot. owczarków niemieckich).
  1. Najlepszy WETERAN ZKwP Oddziału Bytom- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie weteranów.
  1. Najlepszy PIES UŻYTKOWY ZKwP Oddziału Bytom- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki biorące udział w wystawach (w dowolnej klasie wystawowej), które posiadają certyfikat użytkowości. Do punktów za udział w wystawach doliczone będą punkty za udział w zawodach. Kopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia do rankingu.
  1. Najlepszy z grupy FCI ZKwP Oddziału Bytom: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (biorą udział wszystkie psy zgłoszone do rankingu bez podziału na wiek i płeć wg. Grupy FCI do której przynależą).
  1. Najlepszy PIES „SPORTOWY” ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki użytkowe, myśliwskie, charty, psy pasterskie itp., biorące udział w zawodach, egzaminach i mistrzostwach.
  1. Konkurencje dodatkowe dla właścicieli/hodowców:
   1. Najaktywniejszy Wystawca Roku ZKwP Bytom (sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy/suki biorące udział w rankingu, które są własnością jednego właściciela lub współwłaścicieli będących członkami Oddziału w Bytomiu ZKwP);
   1. Najlepsza Hodowla Roku ZKwP Bytom (sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy/suki z tym samym przydomkiem zarejestrowane w Oddziale Bytom ZKwP i pochodzące z hodowli zarejestrowanej w Oddziale Bytom ZKwP);
 10. W każdej z powyższych konkurencji (za wyjątkiem konkurencji dodatkowych dla właścicieli/hodowców) zostaną przyznane 3 lokaty, przy czym tytuł „najlepszego psa” w danej konkurencji otrzyma pies z lokatą 1 i największą liczbą punktów.
 11. Zwycięzca Rankingu ZKwP Oddziału Bytom – tytuł ten otrzyma pies/suka, który łącznie otrzyma największą ilość punktów (na podstawie kart ocen z każdej klasy wystawowej i uzyskanych certyfikatów i dyplomów, oraz z konkursów i egzaminów w danym sezonie). Tytuł V-ce Zwycięzca Rankingu ZKwP Oddziału Bytom otrzyma pies/suka znajdujący się na lokacie 2 w ogólnej klasyfikacji j/w.
 12. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach poniżej, stanowiących załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
 13. Punkty za dyplomy i certyfikaty użytkowe wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i wydany dyplom zgodnie z datą jego wystawienia.
 14. Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów, konkursach, egzaminach itd. przyznawane są wyłącznie w sezonie, w którym odbyły się w/w imprezy kynologiczne.
 15. Lokaty z konkurencji finałowych będą brane pod uwagę tylko na podstawie wpisu na karcie oceny z pieczątką organizatora wystawy lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora.
 16. Wyniki rankingu będą ogłaszane na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz zamieszczone na stronie internetowej ZKwP Oddział w Bytomiu i siedzibie Oddziału na tablicy ogłoszeń. W wynikach zostanie podana rasa, imię i przydomek psa. Wysłanie zgłoszenia do rankingu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w/w wyników rankingu.
 17. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Zarząd Oddziału

Komisja Rankingowa

ZKwP w Bytomiu


punktacja do rankingu w osobnym pliku pdf klik