RANKING WYSTAWOWY ’21

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na ranking wystawowy za 2021 rok. Ogłoszenie wyników rankingu planujemy po zebraniu walnym 27.03.2022.

ZGŁOSZENIA
Celem zgłoszenia psa do rankingu należy wysłać jego dane: IMIĘ Przydomek, nazwisko właściciela, kontakt do właściciela e-mail lub tel. oraz kopię kart ocen, certyfikatów i dyplomów na adres
biuro@zkwpbytom.pl  lub przekazać zgłoszenie z dokumentami do biura Oddziału do 10.02.2022.


REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 2021
ZKwP Oddział Bytom
 

      I.         
Organizatorem rankingu jest Zarząd Oddziału ZKwP w Bytomiu. Zarząd Oddziału ZKwP w Bytomiu powołuje Komisję Rankingową, która zajmuje się zbieraniem zgłoszeń, podliczeniem punktacji oraz przedstawieniem wyników rankingu.

      II.         
Ranking dotyczy osiągnięć psów i suk zarejestrowanych w ZKwP O/Bytom na wystawach, konkursach pracy oraz egzaminach i zawodach. Celem rankingu jest promowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych oraz wyróżnienie członków Oddziału, którzy poprzez aktywny udział w wystawach i konkursach reklamują psa rasowego i nasz Oddział.

    III.         
Uczestnictwo w rankingu jest dobrowolne.

   IV.         
Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

     V.         
Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział w Bytomiu, których właściciele mają opłacone składki za rok bieżący.

  VI.         
Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie przez psy i suki z minimum 3 wystaw w danym sezonie ocen doskonałych z lokatą 1, lub w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących i lokat 1. Nie dotyczy konkurencji „Pies Sportowy”, w której bierze się pod uwagę walory użytkowe i sportowe psa, a nie jego eksterier.

VII.         
Do rankingu wliczane są wyniki z imprez kynologicznych w Polsce i za granicą organizowanych przez organizacje należące do FCI.

VIII.         
Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia w biurze oddziału lub przesłania mailem na adres: biuro@zkwpbytom.pl zestawienia osiągnięć (kopii kart ocen, dyplomów, certyfikatów i zgłoszenia) do 10.02.2022. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie.

IX.         
Kategorie/konkurencje rankingu:

1.     
Najlepsze SZCZENIĘ ZKwP Oddziału Bytom – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt.

2.     
Najlepszy JUNIOR ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży i młodzików.

3.     
Najlepszy DOROSŁY PIES ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy startujące w klasie pośredniej, otwartej, championów, użytkowej i juniorów (klasa juniorów dot. owczarków niemieckich).

4.     
Najlepsza DOROSŁA SUKA ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą suki startujące w klasie pośredniej, otwartej, championów, użytkowej i juniorów (klasa juniorów dot. owczarków niemieckich).

5.     
Najlepszy WETERAN ZKwP Oddziału Bytom- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie weteranów.

6.    
Najlepszy PIES UŻYTKOWY ZKwP Oddziału Bytom- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki biorące udział w wystawach (w dowolnej klasie wystawowej), które posiadają certyfikat użytkowości. Do punktów za udział w wystawach doliczone będą punkty za udział w zawodach. Kopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia do rankingu.

7.    
Najlepszy z grupy FCI ZKwP Oddziału Bytom: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (biorą udział wszystkie psy zgłoszone do rankingu bez podziału na wiek i płeć wg. Grupy FCI do której przynależą).

8.    
Najlepszy PIES „SPORTOWY” ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki użytkowe, myśliwskie, charty, psy pasterskie itp., biorące udział w zawodach, egzaminach i mistrzostwach.

9.     
Konkurencje dodatkowe dla właścicieli/hodowców:

·  Najaktywniejszy Wystawca Roku ZKwP Bytom (sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy/suki biorące udział w rankingu, które są własnością jednego właściciela lub współwłaścicieli będących członkami Oddziału w Bytomiu ZKwP);

·  Najlepsza Hodowla Roku ZKwP Bytom (sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy/suki z tym samym przydomkiem zarejestrowane w Oddziale Bytom ZKwP i pochodzące z hodowli zarejestrowanej w Oddziale Bytom ZKwP);

 X.         
W każdej z powyższych konkurencji (za wyjątkiem konkurencji dodatkowych dla właścicieli/hodowców) zostaną przyznane 3 lokaty, przy czym tytuł „najlepszego psa” w danej konkurencji otrzyma pies z lokatą 1 i największą liczbą punktów.

XI.         
Zwycięzca Rankingu ZKwP Oddziału Bytom – tytuł ten otrzyma pies/suka, który łącznie otrzyma największą ilość punktów (na podstawie kart ocen z każdej klasy wystawowej i uzyskanych certyfikatów i dyplomów, oraz z konkursów i egzaminów w danym sezonie). Tytuł V-ce Zwycięzca Rankingu ZKwP Oddziału Bytom otrzyma pies/suka znajdujący się na lokacie 2 w ogólnej klasyfikacji j/w.

XII.         
Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach poniżej, stanowiących załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

XIII.         
Punkty za dyplomy i certyfikaty użytkowe wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i wydany dyplom zgodnie z datą jego wystawienia.

XIV.         
Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów, konkursach, egzaminach itd. przyznawane są wyłącznie w sezonie, w którym odbyły się w/w imprezy kynologiczne.

XV.         
Lokaty z konkurencji finałowych będą brane pod uwagę tylko na podstawie wpisu na karcie oceny z pieczątką organizatora wystawy lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora.

XVI.         
Wyniki rankingu będą ogłaszane na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz zamieszczone na stronie internetowej ZKwP Oddział w Bytomiu i siedzibie Oddziału na tablicy ogłoszeń. W wynikach zostanie podana rasa, imię i przydomek psa. Wysłanie zgłoszenia do rankingu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w/w wyników rankingu.

XVII.         
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 
Zarząd Oddziału
Komisja Rankingowa
ZKwP w Bytomiu

punktacja do rankingu w osobnym pliku pdf klik

Wyniki ogłoszono i nagrody wręczono na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

RANKING WYSTAWOWY 2021

ODDZIAŁ BYTOM

NAJLEPSZE SZCZENIĘ

Border Collie – Alderaan Stadn By Me (PIES) 581 pkt

JOANNA MADEJSKA – GRUPA I

NAJLEPSZY JUNIOR

Chihuahua krótkowłosa – COCO NUT Love Take It All Slipetskih Ozer (SUKA) 832 pkt

MAGDALENA JANCINA – GRUPA IX

NAJLEPSZY WETERAN

Pudel miniaturowy – NEW GLORY BLACK DIGNITY (SUKA) 427 pkt

AGNIESZKA PILAWSKA-SADLIK

NAJLEPSZY PIES UŻYTKOWY

Seter szkocki Gordon – Celtic Blackberry Kochanej Emilki 617pkt

ANNA TRACZ

NAJLEPSZY PIES SPORTOWY

Chart Rosyjski Borzoj – KAIROS FLEGETON

WALDEMAR JEMIOŁA

NAJLEPSZY PIES GRUP I

1.

Polski Owczarek Nizinny – JUST Hajko Akuku (PIES) 613 pkt

BARBARA DANISZ- BAJOR

2.

Border Collie – Zeus z Pocztowej (PIES) 459 pkt

TOMASZ DOLATA

3.

Polski Owczarek Podhalański (SUKA) 309 pkt

WOJCIECH ZAJĄC

NAJLEPSZY PIES GRUP II

1.

Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny (PIES) – SIXTH sense the Star of Rainbowland 2031 pkt

RAFAŁ KOZIEŁŁ

2.

Sznaucer miniaturowy biały (PIES) – DRACO White Star of Rainbowland 1537 pkt

RAFAŁ KOZIEŁŁ

3.

Sznaucer miniaturowy czarny (PIES) – GIPSY King Black Star of Rainbowland 925 pkt

RAFAŁ KOZIEŁŁ

NAJLEPSZY PIES GRUP III

Airedale Terrier – WONDER WOMAN TERRIERMANIA FCI (SUKA) 323 pkt

JANUSZ NOWACKI i EWA NOWACKA

NAJLEPSZY PIES GRUP IV

Jamnik krótkowłosy miniaturowy – MR.MIDAS Ruda Aksamitka 94 pkt

MONIKA KAROLINA PIETRUSZKA

NAJLEPSZY PIES GRUP V

Alaskan Malamute – BEETHOVEN Snow City (PIES) 369 pkt

BOGUMIŁA PRZETAKOWSKA

AGATA PRZETAKOWSKA

NAJLEPSZY PIES GRUP VI

1.

Porcelaine – AMIDA z Garbu Księżej Góry (SUKA) -659 pkt

ALEKSANDRA MUSIOŁ

2.

Rhodesian Ridgeback – MERCEDES MALU Makorikori (SUKA) 637 pkt

IZABELA GOŁĄB

3

Gończy Polski – HERSE z Garbu Księżej Góry (SUKA) 242 pkt

ALEKSANDRA MUSIOŁ

NAJLEPSZY PIES GRUP VII

1.

Pointer – Mypoint’s MARVEL (PIES)– 888 pkt

Karolina Baron & Dorottya Zahonyi-Abel

2.

Seter Szkocki Gordon – Celtic Blackberry Kochanej Emilki (SUKA)-617 pkt

ANNA TRACZ

3.

Seter Szkocki Gordon – Dream Star Kochanej Emilki (SUKA) – 442 pkt

ANNA TRACZ

NAJLEPSZY PIES GRUP VIII

1.

Golden Retriever – JOHNNY BRAVO FANTA MABELLE (PIES) 765 pkt

KRZYSZTOF KLONEK

2.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever – ROCKY Lake Vadera’s Team (PIES) 489 pkt

ANNA MURZYN

3.

Golden Retriever – ARILIS LINE Zemfira (SUKA) 183 pkt

KRZYSZTOF KLONEK

NAJLEPSZY PIES GRUP IX

1.

Chihuahua krótkowłosa – BELISSIMO Vravo Emperor Carlos (PIES) 909 pkt

MAGDALENA JANCINA

2.

Pudel miniaturowy – ONLY ONE Black Dignity (PIES) 871 pkt

MARLENA CICHOCIA

3.

Chihuahua krótkowłosa – COCO NUT Love Take It All Slipetskih Ozer (SUKA) 854 pkt

MAGDALENA JANCINA

NAJLEPSZY PIES GRUP X

  1. Chart Rosyjski Borzoj – Kairos Flegeton – 151 pkt

WALDEMAR JEMIOŁA

  1. Chart Polski – SŁAWA Confidence Interval – 107 pkt

OLIWIA SAGAN

ZWYCIĘZCA RANKINGU ODDZIAŁU BYTOM

SZNAUCER MINIATUROWY CZARNO – SREBRNY

SIXTH sense the star fo rainbowland

2031 pkt

RAFAŁ KOZIEŁŁ