21.05.2020 PRZEGLĄD HODOWLANY dla ras grupy V, VII, X i III FCI (za wyjątkiem terrierów typu bull)

ZKwP O/Bytom przeprowadzi PRZEGLĄD HODOWLANY dla ras grupy V, VII, X i III FCI (za wyjątkiem terrierów typu bull) w dniu 21.05.2020. Przeglądu hodowlanego dokonają sędziowie międzynarodowi Anna Rożniatowska, Katarzyna Boryczko-Romankiewicz i Adam Stasiak. W celu zgłoszenia psa/suki na w/w przegląd należy odesłać wypełniony formularz – „zgłoszenie psa” na adres e-mail: biuro@zkwpbytom.pl i wnieść opłatę w wysokości 580 zł na konto Oddziału: 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037. Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bytom. Więcej szczegółów pod nr tel.: 692 031 390 (Zarząd Oddziału).

Na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP, został wprowadzony „przegląd hodowlany”. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP. Psy muszą mieć ukończone 15 miesięcy, a suki 18 miesięcy. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).

PRZEGLĄD HODOWLANY 21.05.2020 przeprowadzą sędziowie międzynarodowi:
grupa V FCI -> Katarzyna Boryczko-Romankiewicz
grupa VII i III FCI (za wyjątkiem terrierów typu bull) -> Adam Stasiak
grupa X FCI -> Anna Rożniatowska

Przy okazji przeglądu hodowlanego dla psów grupy X FCI w dniu 21 maja w siedzibie O/Bytom odbędą się pomiary dla whippetów I charcików włoskich od godz. 18.30.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem.

wniosek

WNIOSEK