Przegląd Hodowlany 4X

Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY kwalifikujący do hodowli, który zostanie przeprowadzony 04.10.2021 o godzinie 17:30 w siedzibie Oddziału dla ras z grupy V FCI. Sędziować będzie: Katarzyna Boryczko-Romankiewicz.

Przegląd hodowlany został wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Zgłoszenia psa – zawierający dane psa należy przesłać na adres: biuro@zkwpbytom.pl . Formularz zgłoszeniowy do pobrania na: http://www.zkwp.pl/ Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy. Niniejszy przegląd nie zastępuje przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki mogą otrzymać stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.7 niniejszego Regulaminu jeśli spełnią dodatkowe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Opłatę za przegląd hodowlany ustala Zarząd Główny ZKwP. Od dnia 22.05.2020 r. wynosi ona 580 zł od psa i pobiera ją oddział, który organizuje przegląd. Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie OKH może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata. Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych wypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale Związku, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.