ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
Oddział w Bytomiu

MIĘDZYNARODOWE WYŚCIGI CHARTÓW

C C W C

Grand Prix Polski
Bytom 2013

18.05.2013

Zawody odbędą się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym TS „Szombierki” w Bytomiu,
ul. Frycza Modrzewskiego 3.

Wyścigi odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Wyścigów Chartów FCI w następującej klasie:

Klasa Otwarta:

    • whippety powyżej 15 miesięcy

    • pozostałe rasy powyżej 18 miesięcy

Komisarz wyścigu: Barbara Sroka
Jury wyścigu: Hana Petrusova (CZ), Ewa Brzask-Makieła
Obsługa techniczna: Romuald Cogiel, Wojciech Gajda, Bogdan Koper
Sekretariat: Aleksandra Cogiel, Bożena Koper
Opieka weterynaryjna: Śląskie Centrum Weterynarii,
Chorzów, ul. St. Batorego 11.
Tor trawiasty: UU, r/r 42m., whippet, ch. włoski 280m., pozostałe 470m.
Naciąg: przynęta ciągnięta po rolkach
Pomiar czasu: ręczny – I-szy pies
Opłata za wyścigi: I-szy pies 60 zł., każdy następny 50zł.
Przyjmowanie psów i kontrola weterynaryjna: od godz. 8:00 do godz. 9:00
Rozpoczęcie wyścigów: godz. 10:00
Każdy z uczestników wyścigów otrzyma upominek.
Nagrody: I-III pies – medal okolicznościowy Grand Prix, IV-VI - medale

Prócz licencji wyścigowej z potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej, wymagane będzie aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie i dowód opłaty wyścigów. Grzejące się suki nie będą wpuszczane na teren imprezy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 13.05.2013 r. /doręczenie/ wyłącznie na obowiązującym druku.

Psy i suki nie zgłoszone i nie opłacone w powyższym terminie nie zostaną dopuszczone do wyścigu. Zgłoszenie psów i suk rasy whippet i ch. włoski winno zawierać pomiar wysokości w kłębie zgodny z wpisem w licencji wyścigowej.

Zwolnione z zakładania kagańców są wyłącznie charciki włoskie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres :
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom
41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 13
Fax. 032/281-73-84,
e-mail : zkwp_bytom@op.pl
,

zaś wpłaty przekazywac na konto:
Bank Zachodni I/OM Bytom nr konta: 84109020110000000532000037.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparing partnera. Zgłoszenia na miejscu.

 


oddział czynny: poniedziałek, środa, czwartek godz. 15.00-19.00

e-mail

(32) 389-43-99

design by IMAGE DREAMS