Składki członkowskie

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

 

 

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Zarządu Głównego ZKwP z dnia 1 października 2019 roku wysokość składki członkowskiej na 2020 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 złotych. Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość uregulowania składki za 2019 rok – płatność w kasie Oddziału lub przelewem na konto: 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037

https://zkwp.pl/index.php/aktualnosci

Dodaj komentarz