składka członkowska 2019

Informujemy, że uchwałą Zarządu Głównego ZKwP w roku 2019 składka członkowska nie ulega zmianie i wynosi analogicznie jak w ostatnich latach ubiegłych – 70 zł.


Składkę można opłacić gotówką w siedzibie oddziału lub przelewem bankowym na konto nr: 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestniczenia w imprezach Związku (np. w wystawach). Członek Związku jest zobowiązany płacić regularnie składki członkowskie. Członkostwo Związku ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy zarząd oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną – jeśli nie opłaciłeś składki za 2018 rok, prosimy o złożenie wyjaśnień i wniosku o przywrócenie w poczet członków ZKwP.