biuro ZKwP O/Bytom – praca zdalna

WAŻNY KOMUNIKAT!

Informujemy, że biuro ZKwP O/Bytom od 27 października 2020 przechodzi na pracę zdalną. W związku z sytuacją epidemiczną zmuszeni jesteśmy wyłączyć biuro oddziału ze stacjonarnej obsługi członków. Biuro będzie obsługiwało tylko umówionych uprzednio petentów w poniedziałki lub czwartki. Powód wizyty i godziny spotkania prosimy umawiać telefonicznie lub mailowo:

tel.: 32 725 40 46
e-mail: biuro@zkwpbytom.pl

Prosimy o zachowanie środków ostrożności w związku z COVID-19. Jednocześnie ograniczamy pracę biura oddziału ze stacjonarnej obsługi członków na rzecz pracy zdalnej. W związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COVID-19 i ogólnopolskimi zaostrzeniami, bardzo prosimy aby wszelkie sprawy, które można, załatwiać drogą elektroniczną. W sprawach wymagających osobistej wizyty w oddziale prosimy o uprzednie uzgadnianie godzin telefonicznie lub mailowo. Wszystkim naszym członkom życzymy dużo zdrowia i dziękujemy za zrozumienie trudnej sytuacji.

Działalność sekcji zostaje zawieszona do odwołania. W sprawach hodowlanych takich jak przegląd miotu, czy wpis uprawnień hodowlanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z kierownikami sekcji (dane kontaktowe podane na www.zkwpbytom.pl w zakładce sekcje) lub z V-ce Przewodniczącą d.s. Hodowlanych – Jolantą Gajda.

pozostałych sprawach (druki hodowlane, wystawianie metryk, rodowody itp.) z pracownikami biura tel.: 32 725 40 46
e-mail: biuro@zkwpbytom.pl

Metryki będą przygotowywane dla Państwa raz w tygodniu, w czwartki lub poniedziałki – po wcześniejszym ustaleniu. Wcześniej dokumenty takie jak np. wypełnioną kartę miotu należy przesłać na adres biuro@zkwpbytom.pl Do biura należy dostarczyć oryginały dokumentów tj. kartę krycia, kartę miotu, protokół znakowania szczeniąt itp.

ZGŁOSZENIE MIOTU – do pobrania .doc

Nadal większość spraw można załatwiać zdalnie, dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Składki i inne opłaty można wnosić przelewem na konto oddziału (w siedzibie biura płatność możliwa jest tylko za pomocą gotówki).
KONTAKT

Zarząd Oddziału w Bytomiu ZKwP, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadza opisane niżej tymczasowe zasady postępowania w sprawach hodowlanych.

1. Zawiesza się do odwołania przeprowadzanie przeglądów miotów i hodowli, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych chyba, że kierownik sekcji danej rasy postanowi inaczej.

2. Metryki dla szczeniąt wydawane będą na podstawie pisemnego wniosku hodowcy (do pobrania DOC) i przesłanych pocztą elektroniczną na adres: biuro@zkwpbytom.pl skanów dokumentów wymienionych w § 20 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, to jest: Karty Krycia, Karty Miotu, potwierdzenia znakowania szczeniąt. Szczegółowe zasady opisano w Komunikacie OKH ………………………
Warunkiem wydania metryk jest dostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych druków oraz uiszczenie wymaganych opłat (przelewem na rachunek Oddziału w Bytomiu Numer konta: BZ Wrocław I O/Bytom 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037).

3. Uprawnienia hodowlane nadawane będą psom i sukom na podstawie pisemnego wniosku właściciela i skanów odpowiednich dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZELEWÓW

Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane – kto i za co dokonał wpłaty (rodzaj towaru). Przykładowo „karta krycia 1x nr 987456, karta miotu 1x, 6 metryk, Janina Kowalska”. Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie wraz z potwierdzeniem przelewu (wymogi księgowości). Prawidłowo opisane przelewy zaoszczędzą Państwu i nam dodatkowej pracy.