25IX PRZEGLĄD HODOWLANY dla owczarków niemieckich

Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY kwalifikujący do hodowli dla owczarków niemieckich. Przegląd hodowlany został wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Przegląd hodowlany zostanie wykonywany 25.09.2020 przez sędziego kynologicznego ZKwP, specjalistę rasy: owczarek niemiecki, sędziego międzynarodowego – Gabrielę Łakomik-Kaszubę. Zgłoszenia psa – zawierający dane psa należy przesłać na adres: biuro@zkwpbytom.pl do 22 września 2020. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na: http://www.zkwp.pl/1.tmp/_documents/zkwp-pdf-zgloszenia-psa-suki-do-przegladu-hodowlanego-2020-edit-version.pdf

Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy. Niniejszy przegląd nie zastępuje przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki mogą otrzymać stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.7 niniejszego Regulaminu jeśli spełnią dodatkowe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Opłatę za przegląd hodowlany ustala Zarząd Główny ZKwP. Od dnia 22.05.2020 r. wynosi ona 580 zł od psa i pobiera ją oddział, który organizuje przegląd. Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie OKH może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata. Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych wypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale Związku, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.