10.IX PRZEGLĄD HODOWLANY

dla ras grupy I, VIII i IX FCI

ZKwP O/Bytom przeprowadzi PRZEGLĄD HODOWLANY dla ras grupy I i IX oraz II bez sznaucerów i terierów w dniu 10.09.2020 o 16:00 w siedzibie Oddziału. Przeglądu hodowlanego dokonają sędziowie międzynarodowi Anna Dzidt i Sebastian Harnik. W celu zgłoszenia psa/suki na w/w przegląd należy odesłać wypełniony formularz – „zgłoszenie psa” na adres e-mail: biuro@zkwpbytom.pl i wnieść opłatę w wysokości 580 zł na konto Oddziału: 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037. Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bytom. Więcej szczegółów pod nr tel.: 692 031 390 (Zarząd Oddziału).

Na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP, został wprowadzony „przegląd hodowlany”. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP. Psy muszą mieć ukończone 15 miesięcy, a suki 18 miesięcy. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).
Więcej informacji na stronie www.zkwp.plZKwP O/Bytom przeprowadzi PRZEGLĄD HODOWLANY dla ras grupy I, VIII i IX w dniu 10.09.2020 o 16:00 w siedzibie Oddziału. Przeglądu hodowlanego dokona sędzia międzynarodowy Grzegorz Robak. W celu zgłoszenia psa/suki na w/w przegląd należy odesłać wypełniony formularz – „zgłoszenie psa” na adres e-mail: biuro@zkwpbytom.pl i wnieść opłatę w wysokości 580 zł na konto Oddziału: 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037. Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bytom. Więcej szczegółów pod nr tel.: 692 031 390 (Zarząd Oddziału).

Na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP, został wprowadzony „przegląd hodowlany”. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP. Psy muszą mieć ukończone 15 miesięcy, a suki 18 miesięcy. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).